Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Tι κάνει ένα εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεσματικό;


Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τι κάνει ένα σχολικό σύστημα αποτελεσματικό; Ο Ανδρέας Σλάικχερ μας ξεναγεί στην δοκιμασία PISA, μια παγκόσμια μέτρηση που κατατάσσει τις χώρες με μεταξύ τους συγκρίσεις - κατόπιν χρησιμοποιεί τα ίδια δεδομένα για να βοηθήσει τα σχολεία να βελτιωθούν (δες πρερισσότερα για το PISA  εδώ κι εδώ).

via akatseni
Related Posts with Thumbnails