Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Mαθητικός διαγωνισμός EUSO 2013
Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012 στα κατά τόπους Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) πραγματοποιήθηκαν οι τοπικοί διαγωνισμοί για την επιλογή δύο τριμελών ομάδων μαθητών για την 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών «EUSO 2013» που θαδιεξαχθεί το Μάρτιο 2013 στο Λουξεμβούργο (δες κι εδώ). Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων ΕΚΦΕ (ΠΑΝΕΚΦΕ) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Οι τοπικοί μαθητικοί διαγωνισμοί αποτελούν την πρώτη φάση  για την επιλογή της τριμελούς ομάδας (ή ομάδων) από το κάθε ΕΚΦΕ που θα συμμετάσχει στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό «EUSO 2013» (περισσότερα εδώ κι εδώ). Στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ Χαλανδρίου και στο εργαστήριο του 2ου  ΓΕΛ Χαλανδρίου έγινε ο τοπικός μαθητικός διαγωνισμός των σχολείων αρμοδιότητας των ΕΚΦΕ Χαλανδρίου και ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας. Συμμετείχαν ομάδες από 35 Λύκεια (περίπου τα μισά της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας). Από τους  μαθητές  ζητήθηκε  διεξάγουν με επιτυχία πειραματικές δραστηριότητες που απαιτούν τη δυνατότητα μελέτης και εφαρμογής οδηγιών σε εργαστηριακό περιβάλλον, την κατανομή αρμοδιοτήτων και την αρμονική συνεργασία σε όλα τα στάδια της πειραματικής διαδικασίας, με την κάθε πειραματική δραστηριότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Α) Μελέτη του θεωρητικού πλαισίου και του σχεδιασμού του πειράματος, με τη βοήθεια φύλλου εργασίας.
Β) Τη σύνθεση της πειραματικής διάταξης, τη διεξαγωγή του πειράματος και την καταγραφή των πειραματικών δεδομένων, σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας.
Γ) Τη επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων, τη σχεδίαση γραφημάτων, τον υπολογισμό μεγεθών, τη διαμόρφωση συμπερασμάτων και τη σύγκριση με τις θεωρητικές προβλέψεις, σύμφωνα με τις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας.
Τα θέματα που διαγωνίστηκαν οι μαθητές ήταν τα εξής :
- Στη Φυσική : Υπολογισμός της ταχύτητας σφαίρας από τη μέτρηση του βεληνεκούς στην οριζόντια βολή.
- Στη  Χημεία: Πυροχημική και υγροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων.
- Στη  Βιολογία : Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στη δράση της καταλάσης. Μικροσκοπική παρατήρηση και απεικόνιση υλικού γλυκοπατάτας.
22-2-2013 Αποτελέσματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού EUSO 13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails