Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

Σχολικά εργαστήρια φυσικών επιστημών, ΟFF…

Το ''πρόβλημα''… περιορισμένη χρήση των εργαστηρίων φυσικών επιστημών στα Γενικά Λύκεια (εργαστήρια ΕΠΕΑΕΚ) και στα όποια Γυμνάσια και ΕΠΑΛ υπάρχουν, μάς είναι λίγο-πολύ γνωστό. Κι αντί να ενεργο-ποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη βελτίωση της κατάστασης, προκύπτει η εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 84994/Γ2/30-6-08/ΔΣΔΕ/ΥΠΕΠΘ, κατά την οποία: «Σχετικά με τους εργαστηριακούς οδηγούς και τα τετράδια εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων: Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Οικιακής Οικονομίας σας γνωρίζουμε ότι θα διατεθούν φέτος σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μαθητών και θα πρέπει να παραμείνουν κατά τη σχολική χρονιά 2008-09 στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Εφόσον πραγματοποιούνται (!) εργαστηριακές ασκήσεις θα διανέμονται στους μαθητές οι οδηγοί και φωτοτυπίες των εργαστηριακών οδηγών και των τετραδίων εργαστηριακών ασκήσεων, για να συμπληρωθούν μετρήσεις και παρατηρήσεις κτλ.» Άραγε, τι εννοεί ο συντάκτης γράφοντας «Εφόσον πραγματοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις»; Του διαφεύγει ότι η υπουργική απόφαση με αριθ. πρωτ. 88162/Γ7/4-7-2008/ΔΣΕΠΕΔ/ΥΠΕΠΘ ορίζει τις κατ’ ελάχιστον εργαστηριακές ασκήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στα μαθήματα των φυσικών επιστημών όλων των τάξεων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά; Την οποία προφανώς αγνοεί, λόγω μεταγενέστερου χρόνου, αλλά παρόμοια απόφαση εκδίδεται κάθε σχολική χρονιά τα τελευταία χρόνια - έλλειψη ενημέρωσης λέγεται ή κάτι άλλο; Κι ύστερα ποιος και πότε (και σε ποιο φωτοτυπικό και με τι χαρτί) θα βγάζει και θα …μοιράζει φωτοτυπίες, το κόστος των οποίων σε χαρτί, μελάνι και εργατοώρες μάλλον υπερβαίνει το κόστος των αντίστοιχων ''καταργούμενων - φυλασσόμενων'' εργαστηριακών οδηγών και τετραδίων… Είπαμε να ήμαστε ''οικολόγοι'' αλλά, προς θεού, όχι και τόσο ''πράσινοι''… Εκτός κι αν θεωρούμε τα σχολικά εργαστήρια φυσικών επιστημών άχρηστα κι ότι τα μαθήματα των φυσικών επιστημών πρέπει να διδάσκονται όπως τα (εν μέρει καταργούμενα ή προαιρετικά) Θρησκευτικά… Έχοντας υπόψη ότι ένα εργαστήριο φυσικών επιστημών ΕΠΕΑΕΚ λυκείου μάς στοίχισε 75 000 € με 90 000 €, λέω, κρίμα δεν είναι να πάνε τζάμπα τόσα λεφτά, για να ''φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη'' οι εργαστηριακοί οδηγοί; Κι οι μαθητές βάσει ποιων ''φωτοτυπιών'' θα προετοιμάζονται για το εργαστήριο; Γνωρίζει κάποιος, άραγε, ότι βασική αρχή προς αποφυγή ατυχημάτων στο σχολικό εργαστήριο είναι οι μαθητές να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι πρόκειται να κάνουν, ποιες συσκευές, χημικές ουσίες κτλ. θα χρησιμοποιήσουν και πώς; Επίσης, ποιους κανόνες ασφαλούς χρήσης οι μαθητές πρέπει να τηρήσουν; Αναζητούνται οι απαντήσεις…
Και μια απορία, το τρέχον πείραμα στο CERN γίνεται από... φωτοτυπίες;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails