Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Τι είναι το PISA
Ακούτε για το PISA δεν πρόκειται για τον Πύργο της Πίζας…- τις συζητήσεις που προκαλεί σε σχέση με τις (χαμηλές) επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών, την αναδιάρθρωση των σχολικών προγραμμάτων σύμφωνα με τα αποτελέσματα PISA, κλπ.,  και ίσως αναρωτιέστε το πώς και γιατί. Ας το δούμε συνοπτικά πέραν του αναρτημένου βίντεο. Λοιπόν το πρόγραμμα PISA είναι ένα πρόγραμμα αξιολόγησης των 15χρονων μαθητών των χωρών μελών (και όχι μόνο) του ΟΟΣΑ, το οποίο διενεργείται κάθε τρία χρόνια. Ξεκίνησε το έτος 2000 και αξιολόγησε τους μαθητές, με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης, στην Ανάγνωση, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Η φιλοσοφία του PISA αποτυπώνεται στο εξής ερώτημα: «Είναι σε θέση οι μαθητές να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν στο σχολείο και να επιλύουν προβλήματα παρόμοια μ' αυτά που αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν στην καθημερινή ζωή;». Για παράδειγμα στο πρόγραμμα αξιολόγησης PISA στις Φυσικές Επιστήμες (…) αναδεικνύεται η πνευματική ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίσουν επιστημονικές ερωτήσεις και να διατυπώσουν συμπεράσματα, τα οποία βασίζονται σε ολοκληρωμένες αποδείξεις. Επίσης, με την αξιολόγηση αυτή ερευνάται και αναδεικνύεται η άποψη και η προδιάθεση των μαθητών για την επιστήμη υπό την έννοια της θεώρησης ότι η επιστήμη είναι ένας ανοικτός δρόμος ζωής και ευκαιριών σταδιοδρομίας. Η ανάδειξη της θεώρησης αυτής χαρακτηρίζεται ως ισοδυνάμως σημαντική των γνωστικών αποτελεσμάτων (δες περισσότερα για το πρόγραμμα στις ιστοσελίδες του πρώην ΚΕΕ  εδώ, εδώ και του ΙΕΠ εδώ και παραδείγματα θεμάτων PISA εδώ). Βέβαια υπάρχουν και οι (εγχώριες) αρνητικές κριτικές για το πρόγραμμα PISA, κι αυτές με αφορμή τις τελευταίες θέσεις που καταλαμβάνουν οι Έλληνες μαθητές (δες κι εδώ), ότι δηλαδή δεν είναι σχεδιασμένο για τις ανάγκες του ελληνικού σχολείου, δε συνάδει με το αναλυτικά μας προγράμματα κτλ. (δες ενδεικτικά εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, και ..."αγωνιστικής πνοής" εδώ, εδώ). Αλλά, « Η αποτυχία των Ελλήνων μαθητών σε διεθνή προγράμματα αξιολόγησης, παρά το ότι οι Έλληνες μαθητές εργάζονται περισσότερο από τους  συνομήλικους τους άλλων χωρών, οφείλεται στο ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, τα βιβλία  και το είδος των ερωτημάτων που δίδονται στις σχολικές εξετάσεις στη χώρα μας δεν προωθούν  και δεν αξιολογούν  γνώσεις και ικανότητες που επιτρέπουν την επιστημονική κατανόηση και επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής, όπως γίνεται σε άλλες χώρες.» (δες Άγγελου Ελεφάντη, «Τα τεστ της αμάθειας», εφ. ΑΥΓΗ,  9-12-2001).Έκθεση αποτελεσμάτων  για την Ελλάδα το 2006 & 2009 στο πρόγραμμα αξιολόγησης PISA εδώ κι εδώ, αντίστοιχα.
Δες και «Πολύ Αποτελεσματικοί και Επιτυχείς Μεταρρυθμιστές στην Εκπαίδευση» Μέρος 1ο και Μέρος2ο"Στον αστερισμό του PISA"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails