Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2008

Περί α-προγραμμάτιστου «προγραμματισμού» #1

Διαμαρτυρίες των συνδικαλιστικών οργάνων της εκπαιδευτικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών έφερε η γνωστή εγκύκλιος 80350/Γ2/19-6-08/ΔΣΔΕ/ΥΠΕΠΘ με θέμα ‘’Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου κτλ.’’ που στη συνέχεια μερικώς τροποποιήθηκε/ αναιρέθηκε με τη συμπληρωματική της 118544/Γ2/16-9-08 ως προς τον «αναλυτικό σχέδιο προγραμματισμού της ύλης από τους διδάσκοντες», για να αυτο-καταργηθεί (!), για τα μαθήματα των φυσικών επιστημών τουλάχιστον, με τις νεότερες εγκυκλίους 122428/Γ2/254-9-08 και 122439/Γ2/24-9-08 με θέμα ‘’Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων του Γυμνασίου/ Γενικού Λυκείου’’ αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν (και ορθώς) πλήρη κι έτοιμο προγραμματισμό! Τι να πει κανείς και τι να σχολιάσει, παρά μόνον ότι εξέλειπε ο κοινός νους και το αυτονόητο…χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται προγγραμματισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails