Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2008

Περί α-προγραμμάτιστου «προγραμματισμού» #2

Αν δε γνωρίζετε ποιο βιβλίο Φυσικής θα διδαχθεί/ διδάσκεται φέτος στην τρίτη τάξη γυμνασίου, ανατρέξτε στο «Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη κτλ. για το σχολικό έτος 2008-2009» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τεύχος Γ΄, σελίδες 30- 32 (εκδ. ΟΕΔΒ, 2008) για να πληροφορηθείτε ότι «θα χρησιμοποιηθεί το υπάρχον διδακτικό πακέτο (αυτό που χρησιμοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2007-2008)». Errata και τέρατα, όταν το νέο βιβλίο έχει αναρτηθεί από το μήνα Μάρτιο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails