Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008

Σχολικό βιβλίο και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Τι αντιπροσωπεύει το σχολικό βιβλίο; Μήπως του δίνουμε περισσότερη σημασία απ΄ όση έχει; Μήπως τα σχολικά βιβλία ζουν και βασιλεύουν και δημιουργούν τη ψευδαίσθηση στους πάντες, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, ότι είναι η αρχή και το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επειδή ούτε σχολικές βιβλιοθήκες έχουμε, ούτε σύγχρονα εποπτικά μέσα, ούτε υψηλό επίπεδο στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία; Μήπως μας διαφεύγει ότι στο σχολικό βιβλίο αποτυπώνεται η άποψη του συγγραφέως ή των συγγραφέων για τα όσα ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα; Μήπως, όταν κρίνουμε ένα σχολικό εγχειρίδιο θα πρέπει να είναι σαφές σε ποια σημεία κρίνουμε το βιβλίο και σε ποια το αναλυτικό πρόγραμμα; Μια και έχουμε συνηθίσει να μιλάμε και να κρίνουμε τα βιβλία χωρίς να γίνεται συζήτηση για τα αναλυτικά προγράμματα. Κι όμως το αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραμμα είναι που κυρίως πρέπει να κρίνεται, αφού εκεί καταγράφονται οι σκοποί, το περιεχόμενο αλλά και οι μέθοδοι διδασκαλίας. Αυτά και άλλα συζητούνται στο σημείωμα στην εφ. Καθημερινή της αν. καθηγήτριας στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ Βενετίας Αποστολίδου. Κι ας θυμόμαστε, ότι ο καθηγητής κάθε διδακτική ώρα διδάσκει το "δικό του βιβλίο" τηρώντας το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, προσαρμόζοντάς το στις δυνατότητες της τάξης του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails