Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Παιδιά της Ελλάδος στην παρέλαση

«Δύο Ελληνόπουλα καθισμένα δίπλα δίπλα παρακολουθούν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα. Μπορεί να μοιάζει εικόνα από το μέλλον, αλλά ανήκει στο παρόν κι έρχεται από το παρελθόν του Ελληνισμού. Η ελληνικότητα ήταν πάντα μια έννοια που δεν ορίστηκε από φυλές, ψευδογονίδια και χρώματα. Έλληνες πάντα ήταν οι της κοινής παιδείας μετέχοντες.» Η φωτογραγραφία και το σχόλιο από την εφ. Καθημερινή και ας την ''αφιερώσω'' σε όλους αυτούς που τις μέρες αυτές σκλήριζαν ''τι τη θέλουμε την παρέλαση''...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails