Κυριακή, 1 Ιουνίου 2008

Πρωτοπορεία, αναγνώριση και συνεργατική μάθηση με βιντεοπαιγνίδι!

Ο Γιώργος Κοντέλλης, εκπαι-δευτικός στο 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης, κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Ευρω-Πρωτοπορία (EuroInnovation) στο πλαίσιο του 5ου Φόρουμ Πρωτοπόρων Δασκάλων της Microsoft, που πραγματοποι-ήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας στις 6-8 Μαρτίου 2008 – όπου παρουσιάστηκαν 62 προγράμματα πρωτοπόρου διδασκαλίας προερχόμενα από 28 χώρες, ενώ στην εκδήλωση συμμε-τείχαν 187 εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας από 34 χώρες.
Βραβεύτηκε για την εναλλακτική διδακτική πρότασή του με τίτλο

«Η Δίκη του Γαλιλαίου», με την οποία σε μια διδακτική ώρα καθοδηγεί τους μαθητές της Α΄ τάξης λυκείου να εξηγήσουν τις διαφορές στη θεωρία κίνησης του Αριστοτέλη και του Γαλιλαίου, μέσα από ένα βιντεοπαιχνίδι! Οι μαθητές υποδύονται τον ερευνητή Θωμά Καμπανέλα, που προσπαθεί να ελέγξει την ακρίβεια των θεωριών του Γαλιλαίου αλληλεπιδρώντας με τους υπόλοιπους πραγματικούς χαρακτήρες του παιχνιδιού. Και όπως δήλωσε σχετικά: «Επέλεξα να χρησιμοποιήσω ως βάση της εργασίας μου βιντεοπαιχνίδια, γνωρίζοντας πόσο πολύ αυτά αρέσουν στα παιδιά. Η προσπάθειά μας δικαιώθηκε, καθώς τα παιδιά πραγματικά ενθουσιάστηκαν, έχοντας, παράλληλα, την ευκαι-ρία να συμμετέχουν τα ίδια στην ανάπτυξη του προγράμματος αυτού, ενισχύοντας το ενδιαφέρον τους για το μάθημα. Θεωρώ την περαιτέρω διάδοση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση απαραί-τητη, καθώς η μάθηση μπορεί να αποκτήσει νέα δυναμική μέσω του στοιχείου της αλληλεπίδρασης». Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Aurora Engine του Neverwinter Nights της Atari/Bioware.

Πηγή :
http://www.microsoft.com/hellas/press/2008/innovativeteachersforum.mspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails